Guest Contributor

Kaniloa Kamaunu

Kaniloa Kamaunu is vice president of Mālama Kakanilua.